Priser ved kjøp av ferdige bilder
Alle prisene er inkludert MVA. 

Prisene er eksempler. Produktene bestilles gjennom Japanphoto.no. Du kan lese mer om de ulike kvalitetene, og andre bildestørrelser, der. Ønsker du et annet format enn i priseksemplene, blir vi nok enige om en pris :) 

Ønsker du jpg-filer til bruk på nettsider m.v. kan du også få kjøpt det. Prisen vil variere etter kvalitet på bildet. Men min. 600 kr. 
 

Bilder på plexiglass/akryl - Galleri kvalitet

 • 20 X 30 cm, kr. 1.400,-

 • 40 x 60 cm, kr. 2.600,- 

 • 60 x 90 cm, kr. 3.800,-

 • 80 x 120 cm, kr. 4.600,-

Oppheng/feste er inkludert

Bilder på aluminium - Direkte print på alu-plate

 • 20 x 30 cm, kr 1.300,-
   

 • 40x60cm, kr 1.800,-
   

 • 60x90cm, kr 2.400,-
   

 • 80x120cm, kr 3.300,-
   

Oppheng/feste er inkludert

Bilder på fotolerret

 • 20 x 30 cm, kr. 700,-

 • 30 x 60 cm, kr. 1300,-

 • 40 x 60 cm. kr. 1.400,-

 • 60 x 90 cm, kr. 1.800,-

 • 90 x 120 cm, kr.  2.700,-